Účtovný výkaz

KOMA, s.r.o. KOMA, Ltd. KOMA, GmbH. (IČO: 31615368) vykonala dňa 30.08.2018 riadnu účtovnú uzávierku typu Oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky pre obdobie od 2017-01 do 2017-12.

POD_OS_2020468307_IR_2017_1715796_2855926.pdf