Účtovný výkaz

KOMA, s.r.o. (IČO: 31615368) vykonala dňa 20.08.2013 riadnu účtovnú uzávierku typu Súvaha Úč POD 1-01 pre obdobie od 2009-01 do 2010-01.

POD101_2020468307_IR_2009_675_2010_534721.TIF