Účtovný výkaz

KOMA, s.r.o. (IČO: 31615368) vykonala dňa 01.05.2014 riadnu účtovnú uzávierku typu Poznámky Úč POD 3-04 pre obdobie od 2013-01 do 2014-01.

Poznámky.PDF