Účtovný výkaz

KOMA, s.r.o. (IČO: 31615368) vykonala dňa 19.10.2013 riadnu účtovnú uzávierku typu Súvaha Úč POD 1-01 pre obdobie od 2012-01 do 2013-01.

POD101_2020468307_IR_2012_2022173242013.TIF