Účtovný výkaz

KOMA, s.r.o. (IČO: 31615368) vykonala dňa 08.09.2013 riadnu účtovnú uzávierku typu Súvaha Úč POD 1-01 pre obdobie od 2011-01 do 2012-01.

POD101_2020468307_IR_2011_2033882352012.TIF